Početna

kgh


Beograd, Sava centar, 5–7. decembar 2018.

Program ukratko • Progam at a glance

 • Sreda, 5. decembar 2018. • Wednesday, December 5, 2018

  Vreme • Time Sesija • Session Tema • Title Sala • Hall
  10:00 ~ 10:45   Otvaranje kongresa i izložbe
  Opening of congress and exhibition
  Sala 1/0
  10:45 ~ 12:45

  Sesija 1

  Plenarna predavanja
  Keynote lectures
  Sala 1/0

  12:45 ~ 14:00

    Koktel dobrodošlice 
  Welcome coctail
  Restoran
  14:00 ~ 18:00

  Sesija 2 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije za mitigaciju globalnog zagrevanja
  Energy efficiency and renewable energy sources utilization for global warming mitigation
  Sala 1/0
  14:00 ~ 18:10

  Sesija 3 Daljinsko grejanje
  District heating
  Japanski salon
 • Četvrtak, 6. decembar 2018. • Thursday, December 6, 2018

  Vreme • Time Sesija • Session Tema • Title Sala • Hall
  09:00 ~ 13:00 Sesija 4 Forum: Poboljšanje energetske efikasnosti u novim tehnologijama hlađenja pogodnim za očuvanje klimatskih uslova i ozonskog omotača
  Improving energy efficiency in climate and ozone friendly latest refrigeration technologies
  Sala 1/0
  14:30 ~ 15:20 Sesija 5 Zakonodavne opcije i politika o HFC-ima i evropska regulativa o f-gasovima
  HFC policy & legislative options in Serbia and European „F“ gas legislation
  Sala 1/0
  15:30 ~ 17:30 Sesija 6 Rashladne mašine i sistemi
  Refrigeration machines and systems
  Sala 1/0
  11:00 ~ 13:30 Sesija 7 Studentski program
  Students' programme
  Aneks B
  14:00 ~ 18:30 Sesija 8 Merodavni parametri energetske efikasnosti i kvaliteta unutrašnje sredine
  Relevant parameters of energy efficiency and indoor environment quality
  Aneks B
  20:00   Banket • Banquet Restoran
 • Petak, 7. decembar 2018. • Friday, December 7, 2018

  Vreme • Time Sesija • Session Tema • Title Sala • Hall
  10:00 ~ 13:30  Forum

  Forum: PETAK • Friday ANEKS B • Annex B 10:00 ~ 13:30 FORUM: Završna diskusija sa ciljem pristupa određenim zaključcima relevantnim za oba: IZLOŽEN RAZVOJ HVAC OPREME I REZULTATI Istraživanja i Razvoja predstavljeni u okviru Održanih KONGRESNIH PREZENTACIJA treba da iznese DALJE POTREBE Itraživanja i Razvoja vezane za predstavljene metode, tehnologije, tehnike, standarde i softver koji se koriste u integralnom projektovanju, izgradnji, puštanju u rad, testiranju, praćenju i pametnom radu energetski efikasnih, održivih i zdravih novih zgrada, kao i u temeljno energetski obnovljenim postojećim zgradama. Prisustvo visoko uglednih predstavnika međunarodnih KGH organizacija može omogućiti Forumu da, pored Globalnog Zagraevanja, osvetli i druge tehničke globalne probleme na kojima sistemi HVAC nisu imuni kao što su rizici od terorizma, politički ekstremi, nekontrolisane migracije i imigracije, s ciljem da se umanje teške a nekad i katastrofalne posledice događaja ekstrena.

  Final discussion with an aim to approach certain conclusions relevant for both: the EXHIBITED HVAC EQUIPMENT DEVELOPMENT and R&D RESULTS presented within the delivered CONGRESS PRESENTATIONS trying to outline FURTHER R&D NEEDS related to presented methods, technologies, techniques, standards, and software used in the integrated design, construction, commissioning, testing, monitoring, and smart operation of energy efficient, sustainable and healthy new buildings, and in the deep RES integrated energy refurbishment of the existing urban buildings. Presence of the highly respectable representatives of international HVAC organizations can enable Forum to illuminate, in addition to the Global Warming, other technical global problems on which HVAC systems are not immune as terrorism risks, political extremes, uncontrolled migrations and immigrations, with an aim be reduced difficult and sometimes catastrophic consequences of extremes events.

  Aneks B
  13:30 ~ 14:00   Završna reč • Closing Address: Prof. dr Branislav TODOROVIĆ Aneks B
  14:00   Oproštajni ručak • Farewell Lunch
  Restoran
 • 1

Ovogodišnji, 49. po redu, kongres i izložba o KGH održavaju se na kraju godine jubileja Saveza inženjera i tehničara Srbije. Sretenjski orden, dodeljen SITS-u za vek i po trajanja, dodeljen je svima nama koji činimo tu veliku i značajnu organizaciju. Društvo za KGH Srbije je pred još jednim jubilejom – sledeće godine će organizovati 50. kongres i izložbu. Ti jubileji su podstrek da ovogodišnji kongres bude poseban po temama, kvalitetu radova i predavačima iz zemlje i sveta. Teme su izabrane tako da odgovaraju aktuelnim zahtevima današnjice u svetu, a posebno u našoj zemlji.

Organizacioni odbor

Generalni pokrovitelj

Elcomtrade

Pokrovitelj izložbe

EnergyNet

Tematske oblasti

Metodi, tehnologije, tehnike, standardi i softveri integralnog projektovanja, gradnje, tehničkog pregleda, ispitivanja, monitoringa i pametnog korišćenja energetski efikasnih održivih zdravih novih zgrada i temeljno obnovljivim izvorima energije integrisanom energetskom – rehabilitacijom obnovljenog postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilju postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanju i adaptabilnosti urbanih sistema klimatskim promenama i rezilijentnosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme i geološke poremećaje, već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija biće noseće teme kongresa i izložbe. Tematske oblasti su:

 1. Unapređenja i inovacije osnovnih principa, metoda proračuna opterećenja, projektovanja, proizvodnje komponenata, standarda i ispitivanja energetski unapređene opreme i sistema za KGH (klimatizaciju, grejanje, hlađenje) i ventilaciju.
 2. Merodavni parametri i mape kvaliteta spoljašnje sredine (vazduha, vode, zemlje) i rizici zagađenja.
 3. Simulacija performansi zgrada, rezilijentnost tipične meteorološke godine prema klimatskim promenama i referentni podaci hidrometeorologije i hidrogeologije, kao i simulacijama određivanje podataka – rezultata interakcije vetra i mreže urbanih struktura.
 4. Metodi i problemi integralnog projektovanja održivih objekata i integralna isporuka projekata zgrada (posebno komercijalnih, zdravstvenobolničkih, data centara i drugih posebnih namena); merodavne analize i optimizacija energetske efikasnosti svih faza životnog veka objekta.
 5. Metodi i standardi tehničkog prijema, održavanja, ispitivanja kontrole i optimizacija rada sistema KGH određenih namena i vrste objekata; ispitivanja merenjem dinamike bilansa potreba energije u uslovima merenih hidrometeoroloških parametara i validacija rezultata simulacija.
 6. Aktuelne teme razvoja opreme i sistema mobilne klimatizacije.
 7. Merodavni potencijali i bilansi obnovljivih izvora energije (OIE) (lokalno, regionalno i na nivou države).
 8. Zelene površine, zeleni krovovi i fasade; novi materijali, multifunkcionalne fasade i samolečive konstrukcije.
 9. Integracija OIE, posebno fotonaponskih i fotonaponskotoplotnih (FN i FNT) slojeva i struktura u omotače zgrada (BIPV); optimizacija dnevnog i veštačkog osvetljenja; istraživanja, razvoj i standardizacija.
 10. Merenje protoka ventilacionog vazduha i kvalitet unutrašnje sredine uključujući biološku čistoću i akustiku.
 11. Tehnologije hlađenja, rashladni uređaji i sistemi i toplotne pumpe kao OIE, istraživanje i razvoj proizvodnje na pragu reindustrijalizacije.
 12. Uticaj novih tehnologija i usavršene opreme za KGH sa prirodnim rashladnim sredstvima na poboljšanje energetske efikasnosti sistema za KGH.
 13. Primena regulative o fgasovima i direktive o ekološkom dizajnu u 2018 – realnost i mogućnosti.
 14. Ograničenja u nabavci i primeni rashladnih sredstava koja značajno utiču na globalno zagrevanje (visoki GWP).
 15. Sistemi daljinskog grejanja i hlađenja u urbanim transformacijama (uslovima sve većih migracija u gradove, uticaja na zdravstvene uslove, način organizacije života, sigurnost, održivost).
 16. Temeljno energetsko renoviranje uz integraciju korišćenja OIE na nivou pojedinačnih (posebno stambenih) objekata i na nivou javnog gradskog sistema daljinskog grejanja i hlađenja.
 17. Korišćenje OIE za naselja nula emisije CO2 u sprezi sa skladištenjem energije upotrebom podzemnih prostora iscrpljenih i zatvorenih kopova uglja i minerala.
 18. Distribuirana proizvodnja električne energije korišćenjem OIE u sistemu pametne mreže i skladištenja energije.
 19. Kombinovani sistemi centralne i distribuirane ko i trigeneracije energije u sprezi sa pametnoj mrežom i uz korišćenje OIE i sistema skladištenja energije.
 20. Električne instalacije, pametne mreže i ICT infrastruktura rezilijentnih zgrada i rurbanih naselja energije plus.
 21. Vertikalni i horizontalni transport (liftovi, eskalatori i drugi mehanički sistemi u zgradama).
 22. Sistemi za snabdevanje vodom, otpadne vode i čvrst otpad.
 23. Sistemi automatske kontrole i inteligentnog upravljanja objektom u celini uključujući sisteme KGH, kontrolu pristupa, sistem bezbednosti, zaštite i zaustavljanja požara.
 24. Energetski efikasno korišćenje OIE za KGH u rurbanom (harmonizovanom ruralnom i urbanom) razvoju, naprednoj organskoj poljoprivredi, agroindustriji, hladnom lancu hrane i drugim proizvodnokomercijalnim objektima i sistemima.

Važni datumi i rokovi

 • Apstrakt rada poslati na elektronsku adresu organizatora 30. jun 2018.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 10. juli 2018.
 • Rok za dostavu radova 15. septembar 2018.
 • Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za revizijom 2. oktobar 2018.
 • Rok za dostavu konačne verzije rada 16. oktobar 2018.
 • Potvrda da je rad uvršten u program 1. novembar 2018.
 • Rok za dostavljanje PP prezentacije 15. novembar 2018.
 • Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i njihovih institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa eadresom i telefonom, tekst apstrakta od 300 do 400 reči i 5 ključnih reči.

    

Studentski program

Drugog dana kongresa predviđen je tradicionalni program za studente redovnih i poslediplomskih studija i najmlađu generaciju visokoškolski obrazovanih stručnjaka opredeljenih za struku KGH i za ostale specijalnosti u neposrednoj vezi sa opremom i sistemima KGH, kao i ostalim tehničkim sistemima zgrada, naselja i gradova uključujući sve date tematske oblasti kongresa i izložbe.

Zbornik radova

Izloženi radovi biće objavljeni u elektronskoj formi zbornika.

Publikovanje radova

Saopšteni radovi mogu biti kandidati za objavljivanje u časopisu „Energy and Buildings“, izdavača Elsevier.

Izložba

Izložba ima za cilj da predstavi i obavesti stručnu javnost o novim proizvodima iz oblasti KGH koji se koriste u zgradama i za snabdevanje zgrada energijom. Izložba će biti usmerena na nove proizvode sa primenom novih visoko energetski efikasnih tehnologija u oblasti sistema i postrojenja KGH, kao izložbeni nerazdvojiv deo svih tematskih oblasti stručnog skupa. To je prilika da se u isto vreme i na istom mestu sretnu projektanti, konstruktori, proizvođači, naučnici, predstavnici firmi – svi posvećeni istom zadatku: obezbeđenju zdrave životne i radne sredine u izgrađenom prostoru, za održive zgrade, stamene gradove i zaustavljanje klimatskih promena smanjenjem emisije CO2.

Zelena izložba

Jednim posebnim delom izložba je posvećena softverima, informacionim tehnologijama kao i zelenim programima i mrežama, koji pobuđuju veliki interes posetilaca s obzirom na danas nezamenljivu ulogu softvera i informacionih tehnologija u svim domenima komponenata i sistema KGH, istraživanja i razvoja pametnih zgrada, naselja i gradova.

Jezici na kongresu

Zvanični jezici su srpski i engleski.

Za autore iz Srbije

U skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanјa i kvantitativnom iskazivanјu naučnoistraživačkih rezultata istraživača (http://goo.gl/EbG1Zj), rad pisan za kongres o KGH predstavlja saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini i vrednovan je sa 1 (jednim) bodom.

Poziv na sponzorstvo

Četrdeset deveti kongres o KGH ima jednog generalnog pokrovitelja, pokrovitelja izložbe, domaćina koktela dobrodošlice i više glavnih sponzora, sponzora i izlagača. Za uslove sponzorstva obratite se organizatoru.

Kotizacija

Kotizacijom se nadoknađuju: štampani zbornik rezimea radova pisanih za Kongres; štampana knjiga „Ko je ko u KGH u 2018”, troškovi organizacije skupa, večera 6. decembra, ručak 7. decembra, kotel dobrodošlice i dr. Kotizacija iznosi (PDV je uključen):

 • 15.000 dinara za državljane Republike Srbije.
 • 12.000 dinara za članove Društva za KGH Srbije.
 • 300 € za državljane ostalih država (50% popusta za državljane Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije).
 • Autori radova (tj. prvi autor, ako rad ima više autora) oslobođeni su plaćanja kotizacije, dok je koautori plaćaju u punom iznosu.

Sledeći kongres

49. Kongres i izložba o KGH 
5–7. decembra 2018.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 49 godina.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija