Poziv na sponzorstvo

Pedeseti Međunarodni kongres i izložba o KGH ima jednog generalnog pokrovitelja i više glavnih sponzora i sponzora.

Prava sponzora su sledeća:

 1. Naziv firme sponzora biće štampan na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu, pozivu za učešće na kongresu i veb-stranici kongresa.
 2. Sponzor stiče pravo na delegiranje svog predstavnika u Počasni odbor kongresa.
 3. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija oko 50 cm × 50 cm, biće u dane kongresa postavljen na ulazu u Sava centar i na zidu iznad govornice u sali.
 4. Na izložbi u okviru kongresa, sponzoru pripada, bez naknade, 6 kvadratnih metara uređenog prostora.
 5. Iz kolektiva sponzora pravo besplatnog učešća na kongresu imaju 3 stručnjaka.
 6. Sponzor ima pravo na besplatno štampanje jednog kolornog oglasa u publikaciji KO JE KO U KGH za 2020. godinu, koja izlazi iz štampe pred Kongres.
 7. Nazivi sponzora biće štampani i na posebno rađenom promotivnom materijalu namenjenim učesnicima kongresa.
 8. Sponzor ima pravo na podelu prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala na kongresu i putem časopisa „KGH“.
 9. Sponzor stiče pravo na status suizdavača časopisa „KGH“ u 2021. godini. Izdvajamo najvažnija prava suizdavača:
  a) pravo na besplatno objavljivanje 1/8 strane kolornog oglasa, u sva četiri broja časopisa u 2021. godini;
  b) pravo na objavljivanje jedne do dve strane stručno-informativnog materijala kao i priloga i vesti besplatno u svakom broju časopisa „KGH“, ukoliko taj tekst usvoji Redakcioni odbor časopisa;
  c) pravo na delegiranje predstavnika u Izdavački savet „KGH“;
  d) pravo na štampanje dizajnirane adrese preduzeća na početku časopisa, u prostoru odvojenom za pregled suizdavača;
  e) besplatan primerak od svakog broja u toj godini; itd.
 10. Prava glavnih sponzora i naknada koju oni plaćaju regulišu se ugovorom između zainteresovane firme i organizatora kongresa i izložbe. Za sve informacije o uslovima učešća u svojstvu glavnih sponzora ili sponzora, obratiti se Jeleni Salević jelena.salevic(a)smeits.rs.

Skica štandova će biti na raspolaganju zainteresovanima od 15. septembra 2020.

Sledeći kongres

51. Kongres i izložba o KGH 
2–4. decembar 2020.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 51 godinu.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
51. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija