Poziv na sponzorstvo

Pedeseti Međunarodni kongres i izložba o KGH ima jednog generalnog pokrovitelja i više glavnih sponzora i sponzora.

Prava sponzora su sledeća:

  1. Naziv firme sponzora biće štampan na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu, pozivu za učešće na kongresu i veb-stranici kongresa.
  2. Sponzor stiče pravo na delegiranje svog predstavnika u Počasni odbor kongresa.
  3. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija oko 50 cm × 50 cm, biće u dane kongresa postavljen na ulazu u Sava centar i na zidu iznad govornice u sali.
  4. Na izložbi u okviru kongresa, sponzoru pripada, bez naknade, 6 kvadratnih metara uređenog prostora.
  5. Iz kolektiva sponzora pravo besplatnog učešća na kongresu imaju 3 stručnjaka.
  6. Sponzor ima pravo na besplatno štampanje jednog kolornog oglasa u publikaciji KO JE KO U KGH za 2019. godinu, koja izlazi iz štampe 30. XI 2019.
  7. Nazivi sponzora biće štampani i na posebno rađenom promotivnom materijalu namenjenim učesnicima kongresa.
  8. Sponzor ima pravo na podelu prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala na kongresu i putem časopisa „KGH“.
  9. Sponzor stiče pravo na status suizdavača časopisa „KGH“ u 2020. godini. Izdvajamo najvažnija prava suizdavača: a) pravo na besplatno objavljivanje 1/8 strane kolornog oglasa, u sva četiri broja časopisa u 2020. godini; b) pravo na objavljivanje jedne do dve strane stručno-informativnog materijala kao i priloga i vesti besplatno u svakom broju časopisa „KGH“, ukoliko taj tekst usvoji Redakcioni odbor časopisa; c) pravo na delegiranje predstavnika u Izdavački savet „KGH“; d) pravo na štampanje dizajnirane adrese preduzeća na početku časopisa, u prostoru odvojenom za pregled suizdavača; e) besplatan primerak od svakog broja u toj godini; itd.
  10. Prava glavnih sponzora i naknada koju oni plaćaju regulišu se ugovorom između zainteresovane firme i organizatora kongresa i izložbe. Za sve informacije o uslovima učešća u svojstvu glavnih sponzora ili sponzora, obratiti se na adrese i telefone Organizatora.
Skica štandova će biti na raspolaganju zainteresovanima od 15. septembra 2019.

Sledeći kongres

50. Kongres i izložba o KGH 
4–6. decembar 2019.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 50 godina.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
50. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija