Dostava rada za kongres

pt

Apstrakt rada na ovom obrascu poslati na elektronsku adresu organizatora office(a)smeits.rs do 30. juna 2018. 

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 10. juli 2018.

Rok za dostavu radova 15. septembar 2018.

Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za revizijom 2. oktobar 2018.

Rok za dostavu konačne verzije rada 16. oktobar 2018.

Potvrda da je rad uvršten u program 1. novembar 2018.

Rok za dostavljanje PP prezentacije 15. novembar 2018.

Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i njihovih institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa e-adresom i telefonom, tekst apstrakta od 300 do 400 reči i 5 ključnih reči.


 

 

Sledeći kongres

49. Kongres i izložba o KGH 
5–7. decembra 2018.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 49 godina.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija