48. Međunarodni kongres i izložba 
o klimatizaciji, grejanju i hlađenju

Četrdeset osmo izdanje Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH počelo je u velikoj kongresnoj sali beogradskog Sava centra sredu, 6. decembra 2017, himnom Srbije koju je otpevao hor Osnovne škole „Ivo Andrić“ iz Beograda. Usledila je pesma We Will Rock You i nakon nje veliki aplauz preko 400 učesnika. Ovogodišnji skup sa 94 izlaganja pratilo je oko 800 registrovanih učesnika iz zemlјe i sveta.

Profesor Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH Srbije i predsednik Organizacionog odbora kongresa zahvalio je deci i pozvao sve učesnike da prate rad kongresa a potom i prve konferencije ASHRAE-ovog Regiona XIV. Zatim je najavlјivao pozivao protokolarne goste.

branislav todorovic

Profesor Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH Srbije i predsednik Organizacionog odbora kongresa

Prvi je govorio g. Zoran Predić državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije. Posle pozdravne reči, informisao je skup o najznačajnim projektima ministarstva u oblasti dalјinskog grejanja i energetike uopšte i poželeo uspešan rad i razmenu iskustava. Učesnike kongresa je u ime Mašinskog fakulteta u Beogradu pozdravio prof. dr Radivoje Mitrović, dekan fakulteta, i poželeo da se na kongresu uvek objavlјuju rezultati najnovijih naučnih istraživanja kao i dobre prakse struke KGH. U ime ASHRAE-a kongres je pozdravila gđa Sheila Hayter, sledeći predsednik toga društva. U kraćem izlaganju posebno se osvrnula na dosadašnju veoma dobru saradnju sa Društvom za KGH pri SMEITS-u i poželela uspeh u radu. Dr Ina Colombo, zamenik direktora Međunarodnog instituta za hlađenje (IIR), pozdravila je kongres u ispred svojih kolega i sažetom prezentacijom podsetila na osnovne aktivnosti ove organizacije. Zatim se skupu obratio i g. Paul Voss, direktor Međunarodne mreže dalјinskog grejanja Euroheat & Power i poželeo uspešan rad. G. Goran Aleksić, direktor Beogradskih elektrana pozdravio je učesnike i najavio zanimlјiv program sesije o dalјinskom grejanju koji se ove godine nastavio i drugog dana sesijom o solarnom dalјinskom grejanju.

Na kraju svečanog otvaranja prisutne je pozdravio g. Dragan Arsenović, vlasnik i direktor kompanije Elcom Trade, generalnog pokrovitelja ovogodišnjeg kongresa.

zoran predic

G. Zoran Predić državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije

radivoje mitrovic

Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu

sheila hayter

Gđa Sheila Hayter, sledeći predsednik ASHRAE-a

ina colombo

Gđa dr Ina Colombo, zamenik direktora Međunarodnog instituta za hlađenje (IIR)

paul voss

G. Paul Voss, direktor Međunarodne mreže dalјinskog grejanja – Euroheat & Power

goran aleksic

G. Goran Aleksić, direktor JKP „Beogradske elektrane“

dragan arsenovic

G. Dragan Arsenović, vlasnik i direktor kompanije Elcom Trade iz Beograda, generalnog pokrovitelјa kongresa

Usledila je plenarna sesija u kojoj su Pega Hrnjak, iz SAD, Juri Tabunščikov, iz Rusije, Paul Voss, iz Belgije i Peter Novak iz Slovenije izložili svoje radove.

Koktel dobrodošlice je ove godine organizovala kompanija WILO, Beograd. Nakon toga, u velikoj sali Sava centra kreće sesija posvećena obnovlјivim izvorima energije i zaštiti okoline. Autori iz zemlјe i sveta govorili su o integraciji obnovlјivih izvora u postojeće i nove zgrade, toplotnim pumpama, geotermalnoj energiji, energetskoj efikasnosti, biomasi, skladištenju sunčeve energije, skladištenju uglјen-dioksida, optimizaciji solarnih instalacija, prilagodlјivim fasadama…

koktel

Nakon koktela, sesiju o dalјinskom grejanju i hlađenju otvara g. Paul Voss, direktor Euroheat & Power, evropskog udruženja toplana, koji je ranije tog dana govorio u plenarnoj sesiji. Osim stručnih radova o problemima i rešenjima u toplanama, prikazana je Strategija razvoja JKP „Beogradske elektrane“ za period 2015–2025, sa projekcijom do 2035. godine, koju je izložio naš član, volonter, mr Radmilo Savić, izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku „Beogradskih elektrana“.

Dalјinsko grejanje ove godine je imalo još jednu izuzetnu sesiju – u četvrtak, 7. decembra. Srbija će ovih dana potpisati ugovor sa Svetskom bankom o uvođenju sunčeve energije u sisteme dalјinskog grejanja. Osam izlaganja u Japanskom salonu Sava centra posvećeno je ovoj temi, a nakon toga su učesnici razmenili iskustva na koktelu ispred sale.

Program Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine UNEP, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Društvom za KGH Srbije već desetak godina sprovodi Montrealski protokol i sve kasnije aktivnosti u vezi sa njim. Naslov tradicionalnog Foruma je Pobolјšanje energetske efikasnosti u novim tehnologijama hlađenja pogodnim za očuvanje klimatskih uslova i ozonskog omotača čije su teme Kigali, F-gasovi, lanac hrane, prirodni rashladni fluidi, toplotne pumpe… Usledila je sesija o srpskom zakonodavstvu u ovoj oblasti, a nakon toga, sesija o rashladnim mašinama i sistemima.

U aneksu A, u četvrtak, 7. decembra, bilo je reči se o kvalitetu vazduha i energetskoj efikasnosti u zgradama, toplotnoj ugodnosti, smanjenju buke, zelenim zidnim sistemima koji štede energiju, simulaciji osobina zgrada…

Tradicionalno okuplјanje studenata i mladih inženjera ove godine je napunila prvi mali jubilej – 10 godina redovnog održavanja. Osnovni cilј ovog dela kongresa je ostvarivanje kontakta, razmena informacija bolјe veze između mladih i njihovo povezivanje sa firmama iz zemlјe i sveta, što za studente i mlade inženjere struke KGH znači dodatno i kvalitetno stručno usavršavanje. Ovaj program pratila je i stalna postavka izložbe pod nazivom „Zelena izložba“, gde su se mogli videti projekti studenata.

Sala je bila mala za preko 300 studenata sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Mašinskog fakulteta iz Niša, Mašinskog fakulteta iz Beograda, Mašinskog fakulteta iz Kralјeva, Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca, Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ iz Zrenjanina, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita i nekoliko predstavnika studenata i profesora iz Polјske, Mađarske i Grčke. Studenti su izložili šest završnih radove sa diplomskih i postdiplomskih studija iz oblasti KGH i svoja predavanja su održali profesor Zoltan Mađar, iz Budapest University of Technology and Economics i Berec Gabor, član ASHRAE-ovog studentskog ogranka iz Novog sada. Sve prezentacije i izlaganja su bile na engleskom jezikom što je inače i praksa ove sesije.

Sesijom su predsedavali: prof. dr Bratislav Blagojević (Mašinski fakultet iz Niša), doc. dr Aleksandar Anđelković (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad) i prof. dr Zoltan Mađar (Budapest University of Technology and Economics).

Studentima su se obratili profesor Branislav Todorović predsednik Organizacionog odbora kongresa i predsednik Društva za KGH Srbije, prof. dr Nenad Pavlović, dekan Mašinskog fakulteta iz Niša, Sheila Hayter, sledeći predsednik ASHRAE-a, dr Costas Balaras, direktor ASHRAE-ovog Regiona XIV (evropski region), prof. dr Zoltan Mađar predsedavajući studentskim komitetom ASHRAE-ovog Regiona XIV, i na kraju doc. dr Aleksandar Anđelković koordinator mladih inženjera ASHRAE-ovog Regiona XIV.

Ovogodišnji program za oko 300 studenata iz zemlјe i inostranstva obuhvatio je posetu Mašinskom fakultetu u Beogradu, učešće na studentskoj sesiji, obilazak preko 150 štandova na izložbi proizvoda i dostignuća u Sava centru, a nakon toga su studenti organizovano posetili Muzej Nikole Tesle. U petak jutro, studenti su posetili domaću fabriku opreme za klimatizaciju, grejanje i hlađenje – Soko inženjering, dugogodišnjeg glavnog sponzora našeg kongresa, odakle su se vratili u Sava centar i pratili poslednju sesiju ovogodišnjeg kongresa posvećenu bezbednosti i otpornosti gradova na klimatske promene, potrebi usklađene reindustrijalizacije i neophodnosti saradnje svih relevantnih faktora… U okviru ove sesije bili su izloženi radovi Beogradskog univerziteta koji su učestvovali na Solarnom dekatlonu – Solar Decathlon – zajedničkim projektom kuće Twist Box. To je međunarodno takmičenje na kojem univerziteti iz celog sveta na zadatoj lokaciji grade svoje kuće u prirodnoj veličini koje koriste solarnu energiju i nadmeću se u 10 disciplina koje obuhvataju različite aspekte najsavremenijih pristupa održivoj gradnji. Cilј takmičenja je podizanje svesti o energetski efikasnom i bioklimatskom pristupu projektovanju arhitektonskih objekata i svih koristi koje iz toga proizilaze. Maketa kuće Twist Box, bila je izložena na Zelenoj izložbi, na galeriji Sava centra.

Na kraju drugog dana kongresa u restoranu Sava centra održava se svečana večera na kojoj se dodelјuju plakete, medalјe i druga priznanja Društva za KGH. Ove godine je više od 350 gostiju videlo i splet igara iz Srbije u izvođenju KUD „Talija“ iz Beograda.

folklor 

Godišnje nagrade Društva za KGH Srbije

Svečano uručivanje nagrada Društva za KGH Srbije tradicija je svakog četvrtka, u toku Banketa u Sava centru. Na početku svečanosti profesor Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH Srbije i Organizacionog odbora 48. Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH uručio je Costasu Balarasu, prvom predsedniku ASHRAE-ovog Regiona XIV, poklon Društva za KGH Srbije.

costas balaras

Prof. dr Branislav Todorović i dr Costas Balaras

Zatim je zamolio prof. dr Nenada Đajića, bivšeg predsednika SMEITS-a, da uruči priznanja Društva za KGH Srbije za 2017. godinu.

nenad djajic

Prof. dr Nenad Đajić

U skladu sa Pravilnikom o dodeli priznanja SMEITS-a i njegovih društava, a na osnovu predloga članova Društva za KGH, poseban žiri donosi odluku o godišnjim priznanjima i ona se dodelјuju na svečanoj večeri u okviru kongresa o KGH.

Plaketa KGH predstavlјa najveće priznanje u struci grejanja, hlađenja i klimatizacije koje dodelјuje Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju Srbije.

Medalјa KGH dodelјuje se za konkretan doprinos struci grejanja, hlađenja i klimatizacije.

Dobitnici Plakete KGH za 2017. godinu

Gospodin Saša Jović, dipl. inž. iz Knjaževca, osnivač i direktor preduzeća Alfa Clima koji permanentno radi na razvoju i usavršavanju i proizvodnji rashladnih agregata i toplotnih pumpi različitih namena, u čemu je u samom vrhu u našoj zemlјi.

plaketa sasa jovic

Prof. dr Nenad Đajić i Saša Jović

Gospodin prof. dr Risto Ciconkov, iz Skoplјa (Makedonija), sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Skoplјu, poznat u svetu kao autor paketa kompjuterskih programa i udžbenika za primenu u rashladnoj tehnici i doprinosu za razvoj tehnologija hlađenja amonijakom i uglјendioksidom. G. Ciconkov uspešno organizuje dvogodišnju konferenciju u Ohridu koja okuplјa vrhunske eksperte za hlađenje iz celog sveta.

plaketa risto ciconkov

Prof. dr Nenad Đajić i prof. dr Risto Ciconkov

Gospodin Damir Žilić, dipl. inž. iz Zagreba, uspešni menadžer, ali i uspešni programer i stručnjak koji je značajno doprineo unapređenju energetske efikasnosti i novim tehnologijama hlađenja pogodnim za očuvanje klimatskih uslova i ozonskog omotača, o čemu je često govorio i na našim kongresima.

plaketa damir zilic

Prof. dr Nenad Đajić i Damir Žilić

Gospođa Zorica Vojinović, dipl. inž. iz Beograda, uspešan direktor firme Lindab d.o.o. Beograd, uspešni projektant i značajna podrška projektantima pri izboru opreme IMP Klima za sisteme ventilacije i klimatizacije kako u Srbiji i zemlјama bivše Jugoslavije, tako i u Rusiji, Kazahstanu, i dr.

plaketa zorica vojinovic

Prof. dr Nenad Đajić i Zorica Vojinović

Dobitnici Medalјe KGH za 2017. godinu

Gospodin dr Aleksandar Anđelković, sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada koji se istakao u posebnom angažovanju na promociji struke KGH među studentima tehnike i podršci mladim inženjerima u razvoju i dalјem napredovanju u struci klimatizacije, grejanja i hlađenja. Kolega Anđelković je i zamenik glavnog urednika časopisa "KGH".

medalja aleksandar andjelkovic

Prof. dr Nenad Đajić i dr Aleksandar Anđelković

Gospodin Bojan Bogdanović, dipl. inž. iz Beograda, od samog početka profesionalne karijere uspešno radi u JKP „Beogradske elektrane“, naročito na programima rehabilitacije, razvoja i unapređenja sistema dalјinskog grejanja u Beogradu. U vezi sa tim poslovima aktivno učestvuje u radu više međunarodnih projekata u okviru Evropske unije čija je realizacija u toku, o čemu je objavlјivao radove na kongresu o KGH.

medalja bojan bogdanovic

Prof. dr Nenad Đajić i Bojan Bogdanović

Specijalnu diplomu za najbolјe ocenjen članak objavlјen u časopisu „KGH” u 2017. godini dobio je autor prof. dr Peter Novak sa Fakulteta za tehnologije i sisteme iz Novog Mesta, Slovenija, za članak koji je objavlјen u broju 4 za 2017. godinu pod nazivom: „Eksergija kao mera održivosti energetskog sistema”.

Specijalnu diplomu uručio je glavni i odgovorni urednik časopisa „KGH” prof. Branko Todorović.

casopis peter novak

Prof. dr Branislav Todorović i prof. dr Peter Novak

Zahvalnica Generalnom pokrovitelјu

Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju Srbije u znak zahvalnosti za uspešnu saradnju u aktivnostima koje značajno doprinose napretku domaće tehnike i struke grejanja, hlađenja i klimatizacije, dodelјuje posebnu Zahvalnicu Generalnom pokrovitelјu 48. Međunarodnog kongresa o grejanju, hlađenju i klimatizaciji kompaniji Elcom Trade iz Beograda. Zahvalnicu je primila gđa Zorica Antonić.

zorica antonic elcomtrade

Prof. dr Branislav Todorović i Zorica Antonić, Elcom Trade, Beograd

Specijalne diplome

Specijalne diplome dodelјuju se izlagačima na Izložbi opreme i dostignuća, koja se priređuje u okviru kongresa o KGH, radi podsticanja izlagača da što bolјe predstave svoju delatnost i proizvode učesnicima kongresa i posetiocima izložbe.

Specijalne diplome dobitnicima uručuje predsednik žirija za ocenu štandova i izloženih proizvoda g. Živojin Perišić, dipl. inž.

Specijalnu diplomu za izloženi novi proizvod na našem tržištu dobija preduzeće WILO Beograd, iz Beograda za izloženu pametnu pumpu Wilo-Stratus MAXO sa velikim mogućnostima podešavanja i integrisanja u sisteme upravlјanja. Diplomu je primio g. Milan Kostić.

milan kostic wilo

Živojin Perišić i Milan Kostić, WILO Beograd, Beograd

Specijalnu diplomu za najbolјe uređen štand dobija preduzeće Dadanco Europe iz Beograda za atraktivan, moderan i jednostavan način prikazivanja svojih proizvoda. Diplomu je primila gđa Jasna Nikolić.

jasna nikolic dadanco

Živojin Perišić i Jasna Nikolić, Dadanco Europe, Beograd

nagradjeni

Dobitnici nagrada Društva za KGH Srbije za 2017. godinu

Godina 2017. biće zapamćena po prvoj konferenciji novoosnovanog ASHRAE-ovog Regiona XIV, koju je Društvo za KGH Srbije organizovalo u nastavku 48. Kongresa.

U Beogradu se rukovodstvo ASHRAE-a sastalo sa preko 50 funkcionera ogranaka iz SAD, Irske, Velike Britanije, Portugalije, Španije, Polјske, Litvanije, Mađarske, Rumunije, Grčke Srbije i Hrvatske. Konferencija se odvijala u osam sala Sava centra uz veliku pomoć dvadesetak studenata - volontera, koji su dočekivali goste, usmeravali ih u sale, pomagali predavačima prilikom prezentacija i koji su pažlјivo pratili rad ASHRAE-a. Nakon radnih sastanaka, gosti su organizovano posetili Muzej Nikole Tesle, pogledali predstavu „Na kafi kod kneginje Ljubice“, imali koktel u restoranu „Kalemegdanska terasa“, gde ih je dočekala garda srpskih srednjovekovnih vitezova, večerali su u „Dva jelena“ uz narodnu muziku, folklorni ansambl, i predstavu skadarlijske dame.

140

208

Srpski inženjeri, tehničari i studenti imali su prilike da učestvuju u radu ove konferencije i postanu članovi Društva za KGH i Dunavskog ogranka ASHRAE-a.

Sve to šta smo ovde ukratko predstavili – volonterski, bez naknade, organizuju članovi Društva za KGH Srbije, pri SMEITS-u, koji nesebično ulažu svoje vreme, znanje, poznanstva i lična sredstva u organizaciju kongresa o KGH, pripremu časopisa „KGH“, brojnih predavanja i seminara tokom godine.

Detaljan prikaz kongresa, izložbe i ASHRAE-ove konferencije biće objavljen u prvom broju časopisa "KGH" u 2018.


48 kongres 250

Za prilaz zdravim, održivim i rezilijentnim zgradama, 
naseljima i gradovima nula emisije CO2

Beograd, Sava centar, 6–8.12.2017.

Četrdeset osmi Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, svojim programom nastavlja sve ono što je obuhvaćeno, razmatrano i predloženo na prethodnom, 47. skupu i što su mnogi učesnici pohvalili mnogobrojnim pisanim i usmenim porukama. A to su problemi zgrada u uslovima nestajanja klasičnih izvora energije, zaštite životne okoline, prirodnih nepogoda, ali i učestalog ljudskog uticaja na zdravlje ljudi i njihove živote, na migracije ka velikim gradovima i uslove života u njima. Sve to ima uticaja na promene načina života, održavanje zdravlja, vaspitavanja novih generacija, njihovo telesno zdravlje, obrazovanje, ali i na sve veće naseljavanje ljudi u urbane sredine, što podstiče gradnju visokih zgrada u tim sredinama. O svemu tome govoreno je na prošlogodišnjem kongresu, a učesnici su potvrdili da su to aktuelne teme.

Program 48. kongresa već je zainteresovao mnoge stručnjake u svetu. Interesovanje za ovogodišnji skup su pokazale asocijacije koje imaju tesnu međunarodnu saradnju sa vodećim stručnim i naučnim institucijama za grejanje, hlađenje, klimatizaciju, zaštitu životne okoline, smanjenje koncentracije CO2, sprovođenje Montrealskog protokola...

U očekivanju rekordnog broja gostiju iz zemalja sa svih kontinenata, glavne teme kongresa i dalje su sma­njenje emisije CO2, nove konstrukcije rashladnih aparata i uređaja, primena sunčeve energije, otporne i održive zgrade u uslovima migracija, napada, požara i prirodnih nepogoda.

U uslovima povećanja koncentracije stanovništva u velikim gradovima i tendencija gradnje visokih zgrada, sistemi za KGH u zgradama dobijaju još osetljiviji zadatak: očuvanje zdravlja, unutrašnjih uslova ugodnosti, uz preciznu i automatsku kontrolu pomoćnih uređaja kao potrošača energije – liftova, eskalatora, protivpožarne zaštite, veštačkog osvetljenja, unutrašnje akustike itd. U uslovima povećanja koncentracije stanovništva u velikim gradovima i tendencija gradnje visokih zgrada, sistemi za KGH u zgradama dobijaju još osetljiviji zadatak: očuvanje zdravlja, unutrašnjih uslova ugodnosti, uz preciznu i automatsku kontrolu pomoćnih uređaja kao potrošača energije – liftova, eskalatora, protivpožarne zaštite, veštačkog osvetljenja, unutrašnje akustike itd. U svemu tome izuzetno su važna i urbanistička rešenja gradova, jer kada je reč o pametnim zgradama i gradovima, a posebno neophodnosti prilaza rurbanizaciji, doprinos se ne očekuje samo od mašinske struke, već i od svih struka koje učestvuju u planiranju, podizanju, ozelenjavanju i optimalnom funkcionisanju na putu ka odživosti ekonomije i društva u celini: arhitekata, urbanista, građevinaca, elektrotehničara, šumarskih i poljoprivrednih inženjera, i svakako IKT eksperata.

Dva skupa – jedna kotizacija

Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u, organizator je Kongresa i izložbe o KGH i prve ASHRAE-ove konferencije Regiona XIV, koju organizuje kao članica Dunavskog ogranka ASHRAE-a. Oba skupa se održavaju u Sava centru u Beogradu od 6. do 10. decembra. S obzirom da se ASHRAE-ove regionalne konferencije održavaju daleko od Srbije, domaćim inženjerima i studentima pruža se jedinstvena prilika da upoznaju vodeće ljude ASHRAE-a i način rada ovog udruženja sa skoro 60.000 članova širom sveta.

Uplatom kotizacije za 48. Međunarodni kongres o KGH, pojedinac ima pravo na sve predviđene pogodnosti, ali stiče i pravo na prisustvo otvorenim sesijama ASHRAE-ovog CRC-a subotu i nedelju, 9. i 10. decembra i mogućnost da se aktivno uključi u rad ASHRAE-ovog Dunavskog ogranka, dok se prisustvo društvenim događajima u okviru CRC-a plaća posebno.

Obrazac za prijavu učešća može se preuzeti ovde.


Produženi rokovi

 • Apstrakt rada na ovom obrascu poslati na elektronsku adresu organizatora office(a)smeits.rs do 30. jula 2017. 
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 10. avgust 2017.
 • Rok za dostavu radova 20. septembar 2017.
 • Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za revizijom 2. oktobar 2017.
 • Rok za dostavu konačne verzije rada 16. oktobar 2017.
 • Potvrda da je rad uvršten u program 1. novembar 2017.
 • Rok za dostavljanje PP prezentacije 15. novembar 2017.
 • Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i njihovih institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa e-adresom i telefonom, tekst apstrakta od 300 do 400 reči i 5 ključnih reči.

Generalni pokrovitelj

Elcomtrade

Pokrovitelj izložbe

EnergyNet

Domaćin koktela dobrodošlice


Organizacija kongresa

• Hywel Davis, direktor CIBSE-a
• Hashem Akbari, profesor, Concordia University, Montreal Canada
• Costas Balaras, profesor, National Observatory Athens, Greece
• Bratislav Blagojević, profesor, Mašinski fakultet, Niš, Srbija
• Pega Hrnjak, University of Illinois, Urbana – USA
• Marianna Brodatch, urednik AVOK Journal, profesor, Moscow Institute of Architecture, Russia
• Stefano Corgnati, predsednik REHVA-e, profesor Politecnico di Torino, Italy
• Didier Coulomb, direktor Međunarodnog instituta za hlađenjeFrancuska
• Ioan Silviu Doboşi, Member of Board of Directors, REHVA, Romania
• Andrea Gasparella, IBPSA Board, University of Bozen/Bolzano, Italy
• Sheila Hayter, ASHRAE Treauser, USA
• Karel Kabele, REHVA, profesor, Czech Technical University, Prague, Czech Republic
• Halvart Koeppen, Regional Network Coordinator (ECA), UNEP, France
• Junjie Liu, School of Environmental Sciences & Technology, Tianjin University, Tianjin, China
• Zoltan Magyar, ASHRAE Danube Chapter President, Hungary
• Jian-lei Niu, profesor, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong
• Peter Novak, profesor, Faculty for Technology and Systems, Novo mesto, Slovenia
• Bjarne Olesen, profesor, ASHRAE President, University of Denmark
• Baris Ozerdem, profesor, Bahçeşehir Üniversitesi Istanbul, Turkey
• Branimir Pavković, profesor, University of Rijeka, Faculty of Engineering, Croatia
• Adrian Retezan, profesor, Universitatea Politehnica Timisoara, Romania
• Matheos Santamouris, profesor, University of Athens, „Energy & Buildings“ Journal Editor, Greece
• Chandra Sekhar, profesor, National University Singapore, Singapore
• Uroš Stritih, President SITHOK, Slovenia
• Yuri A. Tabunschikov, profesor, Moscow Institute of Architecture (State Academy), President AVOK, Russia
• Karim Ghazi Wakili, IABP, Institute of Applied Building Physics, Winterthur, Switzerland

 • Miloš Banjac, Mašinski fakultet, Beograd
 • Velimir Čongradac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Olvera Ećim-Đurić, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Radomir Folić, SITS, Beograd
 • Zoran Keković, Fakultet bezbednosti, Beograd
 • Milan Kilibarda, Mašinski fakultet, Beograd
 • Franc Kosi, Mašinski fakultet,Beograd
 • Miomir Kostić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Igor Marić, predsednik SITS-a, Beograd
 • Radivoje Mitrović, Mašinski fakultet,Beograd
 • Danijela Nikolić, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
 • Milovan Vidaković, DITUR, Beograd
 • Božidar Radenković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Snežana Stevanović, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Nadežda Stojanović, Šumarski fakultet, Beograd
 • Budimir Sudimac, Arhitektonski fakultet, Beograd
 • Eva Vaništa-Lazarević, UrbanLab, Beograd
 • Dušan Vukotić, član IEC TC 57-WG14, predsednik KS N057–ISS, Beograd

 • Aleksandar Anđelković
 • Bratislav Blagojević
 • Bojan Bogdanović
 • Liviu Drugean
 • Vladan Galebović
 • Marko Ignjatović
 • Dimitrije Lilić
 • JovanMilić
 • Nenad Miloradović
 • Uroš Milovančević
 • Slobodan Pejković
 • Živojin Perišić
 • Dragomir Šamšalović
 • Biserka Švarc
 • Marija S. Todorović
 • Branislav Todorović, President
 • Petar Vasiljević
 • Milovan Živković 

 • Akademija inženjerskih nauka, Beograd
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbij
 • Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, Srbija
 • Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo, Srbija
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet Bezbednosti, Beograd
 • Inženjerska komora Srbije, Beograd
 • UrbanLab, Beograd
 • United Nations Environment Program – UNEP, Francuska
 • Russian Association of HVAC engineers – AVOK, Rusija
 • Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA), Belgija
 • American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, SAD
 • International Institute of Refrigeration (IIR), Francuska
 • International Building Performance Simulation Association (IBPSA)

 


Tematske oblasti

Metodi, tehnologije i tehnike integralnog projektovanja, gradnje, tehničkog pregleda, ispitivanja, monitoringa i pametnog korišćenja energetski efikasnih održivih zdravih zgrada i energetska – rehabilitacija postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilju postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanju i adaptabilnosti urbanih sistema klimatskim promenama i rezilijentnosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija biće noseće teme kongresa i izložbe. Pritom predviđene tematske oblasti obuhvataju:

 1. KGH (klimatizaciju, grejanje i hlađenje) i ventilaciju
 2. Referentne oblasti hidrometeorologije i hidrogeologije
 3. Merodavne bilanse obnovljivih izvora energije (OIE)
 4. Nove materijale, multifunkcionalne i samolečeće konstrukcije
 5. Integraciju OIE u strukture konstrukcija
 6. Zelene površine, zelene krovove i fasade
 7. Kvalitet unutrašnje sredine uključujući akustiku
 8. Optimizaciju dnevnog i veštačkog osvetljenja
 9. Tehnologije hlađenja, rashladne uređaje i sisteme, toplotne pumpe kao OIE
 10. Sisteme daljinskog grejanja i hlađenja u urbanim transformacijama
 11. Distribuiranu proizvodnju, snabdevanje i skladištenje energije
 12. Kombinovane sisteme centralne i distribuirane tri- i ko-generacije energije
 13. OIE i skladištenje energije za naselja i gradove nula emisije CO2
 14. Liftove, eskalatore i druge mašinske sisteme u zgradama
 15. Sisteme za snabdevanje vodom, otpadne vode i čvrst otpad
 16. Sisteme kontrole pristupa i sisteme bezbednosti
 17. Sisteme zaštite i zaustavljanja požara
 18. Električne instalacije, pametne mreže i ICT infrastrukturu rezilijentnih zgrada i naselja EnergijePlus
 19. Energetski efikasno korišćenje OIE za KGH u rurbanom razvoju, naprednoj organskoj poljoprivredi, agroindustriji i hladnom lancu hrane

Studentski program

Drugog dana kongresa predviđen je tradicionalni program za studente redovnih i poslediplomskih studija i najmlađu generaciju visokoškolski obrazovanih stručnjaka opredeljenih za struku KGH i za ostale specijalnosti u neposrednoj vezi sa opremom i sistemima KGH, kao i ostalim tehničkim sistemima zgrada, naselja i gradova uključujući sve date tematske oblasti kongresa i izložbe.

Zbornik radova

Izloženi radovi biće objavljeni u elektronskoj formi zbornika.

Publikovanje radova

Saopšteni radovi biće kandidati za objavljivanje u časopisu „Energy and Buildings“, izdavača Elsevier.

Izložba

Izložba ima za cilj da predstavi i obavesti stručnu javnost o novim KGH proizvodima koji se koriste u zgradama i za snabdevanje zgrada energijom. Ovoga puta će biti usredsređeni na nove proizvode sa primenom novih visoko energetski efikasnih tehnologija u oblasti KGH sistema i postrojenja, kao izložbeni nerazdvojiv deo svih tematskih oblasti stručnog skupa. To je prilika da se u isto vreme i na istom mestu sretnu projektanti, konstruktori, proizvođači, naučnici, predstavnici firmi – svi posvećeni istom zadatku: obezbeđenju zdrave životne i radne sredine u izgrađenom prostoru, za održive zgrade, stamene gradove i zaustavljanje klimatskih promena smanjenjem emisije CO2.

Zelena izložba

Jednim posebnim delom izložba je posvećena softverima, informacionim tehnologijama kao i zelenim programima i mrežama, koji pobuđuju veliki interes posetilaca s obzirom na danas nezamenljivu ulogu softvera i informacionih tehnologija u svim domenima KGH komponenata i sistema, istraživanja i razvoja pametnih zgrada, naselja i gradova.
Izložbeni štandovi će, kao i ranijih godina, biti postavljeni uz kongresnu dvoranu u prizemlju i na galeriji Centra Sava, a za sva obaveštenja o uslovima učešća na izložbi na raspolaganju je kancelarija organizatora.

Jezici na kongresu

Zvanični jezici su srpski i engleski.

Za autore iz Srbije

U skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanјa i kvantitativnom iskazivanјu naučnoistraživačkih rezultata istraživača (http://goo.gl/EbG1Zj), rad pisan za kongres o KGH predstavlja saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini i vrednovan je sa 1 (jednim) bodom.

Poziv na sponzorstvo

Četrdeset sedmi kongres o KGH ima jednog generalnog pokrovitelja i više glavnih sponzora i sponzora.

Prava sponzora su sledeća:

 1. Naziv firme sponzora biće štampan na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu, pozivu za učešće na kongresu i veb-stranici kongresa.
 2. Sponzor stiče pravo na delegiranje svog predstavnika u Počasni odbor kongresa.
 3. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija oko 50 cm × 50 cm, biće u dane kongresa postavljen na ulazu u Sava centar i na zidu iznad govornice u sali.
 4. Na izložbi u okviru kongresa, sponzoru pripada, bez naknade, 6 kvadratnih metara uređenog prostora.
 5. Iz kolektiva sponzora pravo besplatnog učešća na kongresu imaju 3 stručnjaka.
 6. Sponzor ima pravo na besplatno štampanje jednog kolornog oglasa u publikaciji KO JE KO U KGH za 2017. godinu, koja predstavlja dodatak zborniku radova pisanih za kongres i koja izlazi iz štampe 30.11.2017.
 7. Nazivi sponzora biće štampani i na posebno rađenom promotivnom materijalu namenjenim učesnicima kongresa.
 8. Sponzor ima pravo na podelu prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala na kongresu i putem časopisa „KGH“.
 9. Sponzor stiče pravo na status suizdavača časopisa „KGH“ u 2018. godini. Izdvajamo najvažnija prava suizdavača: a) pravo na besplatno objavljivanje 1/8 strane kolornog oglasa, u sva četiri broja časopisa u 2018. godini; b) pravo na objavljivanje jedne do dve strane stručno-informativnog materijala kao i priloga i vesti besplatno u svakom broju časopisa „KGH“, ukoliko taj tekst usvoji Redakcioni odbor časopisa; c) pravo na delegiranje predstavnika u Izdavački savet „KGH“; d) pravo na štampanje dizajnirane adrese preduzeća na početku časopisa, u prostoru odvojenom za pregled suizdavača; e) besplatan primerak od svakog broja u toj godini; itd.

Prava glavnih sponzora i naknada koju oni plaćaju regulišu se ugovorom između zainteresovane firme i organizatora kongresa i izložbe. Za sve informacije o uslovima učešća u svojstvu glavnih sponzora ili sponzora, obratiti se na adrese i telefone navedene na kraju ove informacije.

Sponzorska naknada (koja obuhvata i suizdavaštvo časopisa „KGH“ u narednoj, 2018. godini) iznosi – kao i prethodnih osam godina – 1.800 evra, u dinarskoj protivvrednosti (plus PDV).

Izložbeni prostor će biti određen odnosno skica štandova će biti na raspolaganju zainteresovanima od 15. septembra 2017.

prijava ucescaPrijava učešća

Kotizacijom se nadoknađuju: zbornik radova pisanih za Kongres (u elektronskom obliku); štampana knjiga „Ko je ko u KGH u 2017", troškovi organizacije skupa, večera 7. decembra, ručak 8. decembra, kotel dobrodošlice i dr.
Kotizacija iznosi (PDV je uključen):

 • 15.000 dinara za državljane Republike Srbije.
 • 12.000 dinara za članove Društva za KGH Srbije.
 • 300 € za državljane ostalih država (50% popusta za državljane Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije).

Uplatom kotizacije za 48. Međunarodni kongres o KGH, pojedinac ima pravo na sve predviđene pogodnosti, ali stiče i pravo na prisustvo otvorenim sesijama ASHRAE-ovog CRC-a subotu i nedelju, 9. i 10. decembra i mogućnost da se aktivno uključi u rad ASHRAE-ovog Dunavskog ogranka, dok se prisustvo društvenim događajima u okviru CRC-a plaća posebno.

Obrazac za prijavu učešća može se preuzeti ovde, a krajnji rok za prijavu je 20. novembar 2017.

Autori radova (tj. prvi autor, ako rad ima više autora) oslobođeni suplaćanja kotizacije, dok je koautori plaćaju u punom iznosu.

Prijavu za učešće pošaljite Organizatoru. Na adresu koju ste naveli, dobićete predračun za kotizaciju, a po primljenoj uplati i potvrdu o izvršenoj uplati. Ukoliko učesnik sâm plaća kotizaciju, uplatiće je na tekući račun SMEITS-a broj 160-396987-81 i obavezno doneti dokaz o uplati. Dinarska kotizacija se može uplatiti u gotovom, po dolasku na Kongres, pri čemu dobijate gotovinski i fiskalni račun.

Obrazac prijave učešća možete preuzeti ovde. Molimo da ga popunite i pošaljete Organizatoru. Na osnovu unesenih podataka dobićete predračun. Kotizaciju možete platiti i na info-pultu za vreme kongresa.

 

Organizator

Društvo za KGH Srbije
pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih
inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),
Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd,
tel. 381 11 323 00 41,
tel./fax 381 11 3231 372,
www.smeits.rs
www.kgh-kongres.rs
www.kgh-drustvo.rs

Sledeći kongres

49. Kongres i izložba o KGH 
5–7. decembra 2018.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 48. godina.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija