Sesija 5

Serbian Legislation and European F-Gas Legislation • Srpska regulativa i evropska regulativa o F-gasovima

3.30 pm to 4.15 pm, Sala 1/0 • Hall 1/0

predsedavajuci

Chairs: B. Džinić, M. Stojanović, H. Koeppen

Program youtube GOOD PRACTICE IN HANDLING WITH SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AND CERTAIN FLUORINATED GREENHOUSE GASES IN THE REPUBLIC OF SERBIA – STATUS AND PLANS
ISPRAVNO POSTUPANJE SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I ODREĐENIM FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE U REPUBLICI SRBIJI – STATUS I PLANOVI
Ms. Bojana Đurović, Air and Ozone Layer Protection Unit, Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Republic of Serbia

Program youtube ACTIVITIES ON LABELING AND RECORDING EQUIPMENT CONTAINING 3 AND MORE KILOGRAM OF REFRIGERANT CHARGE IN REPUBLIC OF MACEDONIA
AKTIVNOSTI U REPUBLICI MAKEDONIJI NA OZNAČAVANJU I BELEŽENJU OPREME KOJA SADRŽI 3 I VIŠE KOLOGRAMA RASHLADNOG SREDSTVA
Mr. Vasil Eftimov, Interklima, Skopje, FYR Macedonia

 

Sledeći kongres

51. Kongres i izložba o KGH 
2–4. decembar 2020.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 51 godinu.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
51. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija